Không phải mang theo giấy tờ xe khi đã tích hợp vào thẻ căn cước

Người điều khiển phương tiện tham giao giao thông sẽ không phải mang theo Đăng ký xe, Giấy phép lái xe khi đã tích hợp vào Tài khoản định danh điện tử, Thẻ căn cước. Đây là nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình trước Quốc hội sáng 10/11.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đối với một trong các giấy tờ: Giấy phép lái xe, Chứng nhận đăng ký xe, Chứng nhận kiểm định, Chứng nhận Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, trong trường hợp thông tin của các loại giấy tờ này đã được tích hợp vào Tài khoản định danh điện tử, Thẻ căn cước theo quy định thì không phải mang theo. Đây là quy định mới phù hợp với xu hướng, tiến trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân.

Cũng theo dự thảo Luật, trường hợp thông tin giấy tờ của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước thì việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thông qua xác thực các thông tin, giấy tờ đó trên tài khoản định danh điện tử.