Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế

Ngày 05/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng địa đạo Khu ủy Trị Thiên - Huế. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế ngày nay tọa lạc tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Được đào vào năm 1967, là nơi chỉ huy, ban hành nhiều quyết sách chiến lược, đặc biệt là trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968. Địa điểm được công nhận là di tích lịch sử Quốc gia vào năm 1996. Trước thực trạng xuống cấp, hư hỏng của địa đạo, Thừa Thiên Huế đã tiến hành tôn tạo với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Ông LÊ NGỌC ANH - Nguyên Đội trưởng đội cảnh vệ Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế:
“Việc tôn tạo địa đạo này có ý nghĩa không chỉ với tôi mà còn với anh em đồng đội đã công tác, chiến đấu với tôi ở Thừa Thiên Huế ra đến miền Bắc. Anh em rất đông và vẫn còn sống, họ mong chờ dịp này. Tôi rất phấn khởi vì suy nghĩ Đảng và Nhà nước có sự quan tâm, chiếu cố những người đã hy sinh trước đây để lại cho con cháu đời sau”.

Việc hoàn thiện Địa đạo trong giai đoạn tới trên tinh thần đảm bảo khôi phục tối đa yếu tố gốc, đúng với lịch sử. Sớm hoàn thiện đường đi vào khu vực địa đạo, bến thuyền cũng như các thiết chế khác để phục vụ khách tham quan.

Thực hiện : Tiểu Bảo