Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 14 Ủy ban Pháp luật

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, sáng nay 21/4, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 để thẩm tra chính thức dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, vừa qua, Chính phủ đã tích cực, khẩn trương tiến hành các quy trình để tiến hành sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014. Đây là dự án luật lớn, khó và quan trọng, có nội dung liên quan đến nhiều quy định trong luật khác nhất là Luật Đất đai về chính sách sử dụng đất liên quan đến nhà ở, đồng thời liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích người dân, hoạt động doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính. Trong đó, tập trung cho giai đoạn 2023-2025 với số lượng lớn các đơn vị cần phải sắp xếp so với giai đoạn trước với khoảng 52 đơn vị hành chính cấp huyện và hơn 1.000 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định.

Cho ý kiến thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), các ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với việc cần thiết sửa đổi luật, song cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc định giá nhà ở xã hội để người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được nhà ở xã hội.

Về lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có ý kiến đề xuất mở rộng các hình thức đấu thầu thực hiện dự án nhà ở xã hội. Cũng có ý kiến đề nghị dành tỷ lệ phần trăm tối thiểu của tiền sử dụng đất của các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị cho việc phát triển nhà ở xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh - Thế Anh