Khách quốc tế chi bao nhiêu khi đến Việt Nam?

Trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Việt Nam sẽ thu thập thông tin về tổng mức chi tiêu và những khoản chi chủ yếu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo đó, Chương trình điều tra thống kê quốc gia có 2 cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực du lịch, gồm điều tra thông tin khách du lịch nội địa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; và điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì. Với khách quốc tế nghỉ tại các cơ sở lưu trú sẽ được hỏi về mức chi cho đi lại; ăn uống; lưu trú; tham quan; các dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí; chi cho y tế và bảo vệ sức khỏe; mua sắm. Đồng thời, điều tra sẽ ghi nhận ý kiến của khách quốc tế với cảnh quan thiên nhiên, môi trường, điều kiện vật chất, dịch vụ của các cơ sở lưu trú tại Việt Nam.