• 4413 lượt xem
  • 15:35 14/04/2022
  • Xã hội

Khách mời hôm nay: Tiến sĩ Nguyễn Vinh Quang - Người giúp học sinh thành "chuyên gia hướng nghiệp"

Hướng nghiệp cho học sinh là một trong những vấn đề được gia đình và xã hội quan tâm. Trước sự bùng nổ của công nghệ số, nhiều ngành nghề mới xuất hiện nên việc định hướng tương lai của học sinh phần nào bị xáo trộn.

Từ đó, đòi hỏi việc tư vấn hướng nghiệp phải thay đổi để phù hợp, trong đó, để học sinh là trọng tâm định hướng cho bản thân, thay vì “thụ động” làm theo những gì sẵn có. Future Me 2021 là cuộc thi giúp học sinh trở thành “chuyên gia hướng nghiệp” với slogan “Hiểu bản thân – khẳng định giá trị - định hướng tương lai”. 

Mời quý vị cùng Việt Nam ngày mới trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Vinh Quang, CEO & Founder Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế Mr.Q về những kết quả mà cuộc thi Future Me 2021 mang lại, đồng thời, lắng nghe tâm sự của anh liên quan câu chuyện hướng nghiệp cho học sinh hiện nay. 

Phạm Tiến