Hội thảo quốc tế xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia

Chiều 10/3 , Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia với chủ đề “Xây dựng hạ tầng cơ bản, hạ tầng vỏ trạm, quy hoạch và phát triển cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia”. Đặc biệt đánh giá, dự báo những nguy cơ an ninh, an toàn trong quá trình vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia , từ đó tìm ra “chìa khóa” giải quyết tối ưu.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu liên quan đến việc xây dựng Trung tâm dữ liệu. Tập trung tham luận xây dựng hạ tầng cơ bản, hạ tầng vỏ trạm, quy hoạch và phát triển cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đồng thời giải đáp những thắc mắc từ phía Bộ Công an về các giải pháp phòng ngừa hiệu quả sự cố về điện, bổ sung, vận hành nguồn nhân lực, xây dựng chính sách pháp lý đảm bảo cho hoạt động của trung tâm… Đây những giải pháp này không chỉ giúp vận hành an ninh, an toàn, hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia, mà còn góp phần tái tạo, phát triển những kết quả của trung tâm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng...

Đồng tình với những ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời nhấn mạnh, những ý kiến này rất ý nghĩa, quan trọng, giúp Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổ công tác thực hiện Đề án 06, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tập hợp, tham mưu trình Chính phủ để sớm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu trong những hội thảo, chủ đề tiếp theo.

Khánh An