Hiện tượng công dân khiếu nại vượt cấp có chiều hướng gia tăng

Tiếp tục phiên họp thứ 15, chiều nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022.

Theo Báo cáo, năm 2022, tình trạng công dân khiếu kiện tập trung tại trung tâm thành phố, trụ sở các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đã giảm và không phát sinh “điểm nóng”, nhưng tính chất, mức độ vụ việc vẫn phức tạp. Một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định tiếp công dân định kỳ; Việc giải quyết một số vụ việc còn chậm và sai sót; Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết còn chậm, thiếu kiên quyết. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là do chính sách pháp luật ở một số lĩnh vực chậm được hoàn thiện; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân còn hạn chế.

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật và Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, tình trạng khiếu nại vẫn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật có liên quan thời gian qua chưa hiệu quả, chưa tháo gỡ được những vướng mắc, bất cập. Về tố cáo, nội dung chủ yếu vẫn là tố cáo cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong quản lý, thực thi công vụ, cho thấy hoạt động của bộ máy hành chính công vụ còn không ít bất cập.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Nhiều đơn khiếu nại, tố cáo đúng hoặc đúng một phần cho thấy cần tiếp tục có các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các quyết định, hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng trong các vụ án, vụ việc; hiện tượng công dân khiếu nại vượt cấp có chiều hướng gia tăng…

Thực hiện : Anh Đức Cao Hoàng Thùy Linh Quang Anh