Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Trước thực trạng số người mắc Covid-19 trên địa bàn tăng, đồng thời ghi nhận ổ dịch ở nhiều trường học, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin, đảm bảo không bỏ sót đối tượng; tăng cường kiểm tra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện, dịch vụ. Rà soát, cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ; phân công số giường điều trị cụ thể đến từng đơn vị; bố trí đủ nhân lực để theo dõi điều trị.