Hà Lan xây dựng cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo

Hướng đến mục tiêu cắt giảm phát thải Co2 để bảo vệ môi trường, Hà Lan đang đi tiên phong trong việc loại bỏ nhiên liệu hoá thạch. Quốc gia này đã xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn để sản xuất năng lượng tái tạo.

Trong dự án mới, Hà Lan đã đầu tư xây dựng tuabin gió, tấm pin mặt trời nổi và máy móc sản xuất nhiên liệu hydro ngoài khơi, nằm trong khu vực biển của quốc gia này. Được biết, các dự án trọng điểm như Oceans of Energy hiện đang xây dựng cơ sở tại vùng Biển Bắc.

Tại Hollandse Kust Zuid, một trang trại điện gió 1,5 gigawatt (GW) dự kiến hoàn thành vào năm 2023, 10 trong số 140 tuabin đã bắt đầu sản xuất điện.  Điện từ trang trại được chuyển đổi sang điện áp cao hơn và được đưa vào bờ từ một trạm do nhà điều hành lưới điện của Hà Lan quản lý.

Ông ALLARD VAN HOEKEN, Nhà đầu tư dự án Oceans of Energy: “Chúng tôi đang lắp đặt một cụm bảng điều khiển năng lượng mặt trời 1 megawatt và hiện tại đã hoàn thành trên 50%. Tiếp theo, trong vài tháng tới dự án tương tự nhưng lên tới 3 megawatt sẽ được triển khai ở Bỉ. Việc phát triển năng lượng mặt trởi có rất nhiều ưu điểm về chi phí, và chúng ta nên mở rộng thêm quy mô trong tương lai.” 

Tại dự án "PosHYdon", Neptune Energy đang chuẩn bị chuyển đổi điện năng thành hydro và đưa loại năng lượng này vào đất liền thông qua các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên hiện có. Với kế hoạch trên, các chuyên gia tin rằng trong tương lai sẽ giúp hạ giá thành sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.