Góc nhìn hôm nay: Trực tuyến làm quá tải đổi bằng lái trực tiếp

Sáng ngày 28/2/2023, Cục đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải về công tác khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cũng như chấn chỉnh công tác trực hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc để phục vụ người dân khi thực hiện dịch vụ này.

Từ trước Tết đến nay, tại các điểm đổi giấy phép lái xe thuộc Sở GTVT Hà Nội luôn quá tải cảnh người dân xếp hàng chờ đợi. Bình quân mỗi ngày có khoảng 350 - 400 người đến ngày Sở GTVT Hà Nội đổi giấy phép lái xe, thì những ngày qua, con số này đã lên đến 600-700 người. Nguyên nhân là do từ giữa tháng 1/2023, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo không trực tiếp thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe, nên một số lượng lớn người dân chuyển sang Sở GTVT Hà Nội làm thủ tục cấp mới, cấp đổi Giấy phép lái xe. Mặc dù các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có thể đăng ký đổi giấy phép lái xe qua mạng để không phải chờ đợi, nhưng, tỷ lệ thao tác thành công qua dịch vụ này lại quá thấp. 

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng