Góc nhìn hôm nay: Hiệu quả từ những chính sách phát triển nhóm dân tộc rất ít người

Việt Nam có 16 dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống rải rác tại 32 tỉnh, thành trên cả nước. Theo số liệu thống kê thì các dân tộc thiểu số rất ít người có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân chung của dân tộc thiểu số từ 1,5 - 2,2 lần, 7 dân tộc có trên 30% người dân trên 15 tuổi chưa đọc thông viết thạo tiếng phổ thông, cao hơn 1,5 lần so với tỷ lệ bình quân chung của người dân tộc thiểu số.

Chính vì vậy mà đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn là một trong các nội dung quan trọng tại Nghị quyết 88/2019 và Nghị quyết 120/2020 của Quốc hội về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ghi nhận tại cộng đồng dân tộc Brâu (một trong những dân tộc ít người nhất nước ta), tại làng Đắk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum sau đây sẽ cho chúng ta thấy những nét đổi thay, khởi sắc sau khi thực hiện các chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc rất ít người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!