Góc nhìn hôm nay: Chống lãng phí không thể làm hình thức

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề đẩy mạnh công cuộc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề lớn hiện nay. Lãng phí trong khu vực công được xem là “căn bệnh” nguy hại, thậm chí đôi khi còn nguy hiểm hơn tham nhũng.

Chính vì vậy, chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đặt mục tiêu tối cao là tìm ra những lỗ hổng chính sách khiến các nguồn lực nhà nước chưa được sử dụng hiệu quả, tìm giải pháp tháo gỡ và đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành một phong trào, một cuộc vận động trong toàn hệ thống chính trị. 

Mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Phan Hằng Thanh Nga