Gặp gỡ văn hóa |Số 15|: Nhà nghiên cứu Đàm Quang Minh - Người đem lại đời sống cho âm nhạc dân gian

Âm nhạc dân gian là một đề tài rộng lớn, thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, bảo tồn âm nhạc truyền thống như nhưng gì thuộc về nó thì không đơn giản. Theo đuổi công việc nghiên cứu âm nhạc dân gian đòi hỏi phải là những người thực sự tâm huyết và bền bỉ. Nhà nghiên cứu Đàm Quang Minh là một trong số đó khi nhiều năm nay ông dành tâm sức cho công việc thầm lặng mà mình đã chọn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Việt Hoà