Gặp gỡ đầu xuân: Phó Chánh án TAND tối cao - Tiếp tục định hướng xây dựng hệ thống tòa án, nền tư pháp vì nhân dân

Năm 2022, các Tòa án triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường... ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng, Nhà nước và Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, Tòa án nhân dân các cấp chủ động nắm bắt tình hình, đẩy mạnh thực hiện thành công các giải pháp đột phá nên các mặt công tác tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xuân mới Qúy Mão 2023 với khí thế mới, vận hội mới, hệ thống Tòa án nhân dân quyết tâm ra sức thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã có cuộc trao đổi với Truyền hình Quốc hội Việt Nam về những kết quả đáng lưu ý trong năm 2022 và định hướng năm 2023 của hệ thống Tòa án.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!