EU đẩy nhanh việc xem xét dự luật thúc đẩy sản xuất đạn dược

Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã bỏ phiếu để đẩy nhanh việc xem xét dự luật thúc đẩy sản xuất đạn dược ở châu Âu lên tới 500 triệu euro (550 triệu USD). Cùng với đó, giới chức châu Âu sẽ xem xét nhằm triển khai dự luật mới - được gọi là Đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược (ASAP) - vào cuối năm nay.

Dự luật thúc đẩy sản xuất đạn dược đã được EC thông qua hôm 3/5 nhưng còn phải chờ được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu (EP) thông qua.

Đề xuất khoản ngân sách trên, do EC khởi xướng, được đưa ra khi khối này tìm cách thức cung cấp thêm 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, việc chuyển một lượng lớn vũ khí sang Ukraine khiến kho dự trữ vũ khí của các nước thành viên EU cạn kiệt, buộc EU thúc đẩy đạo luật sản xuất đạn dược mới.