Động đất 5,7 độ richter ở Chile

Một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã xảy ra ở khu vực biên giới Chile-Argentina.

Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 112 km. Chính quyền Chile hiện chưa đưa ra thông tin về số người thiệt hại hoặc thương tích. Cơ quan Ứng phó và Phòng ngừa Thảm họa Quốc gia Chile cho biết trận động đất không đủ điều kiện để tạo ra sóng thần.

Vân Hương