Đối thoại Davos: Tái thúc đẩy tăng trưởng ở Trung Quốc

Trong năm 2023, động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm lại. Gây áp lực lên kinh tế Trung Quốc trong năm qua là cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, tiêu dùng và niềm tin doanh nghiệp yếu, cộng thêm nợ chồng chất của các chính quyền địa phương và bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc. Thay vì tìm kiếm sự thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng, làm thế nào việc tập trung vào phát triển chất lượng cao có thể củng cố các nền tảng kinh tế, phục hồi tăng trưởng và giúp Trung Quốc tránh được bẫy thu nhập trung bình về lâu dài? Đây là chủ đề thảo luận của các diễn giả tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vân Hương