Đại biểu, cử tri bày tỏ ý kiến về các vấn đề của Quốc hội

Hoạt động đấu giá tài sản đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta với hàng trăm công ty đấu giá tài sản được thành lập và hoạt động, góp phần không nhỏ trong các hoạt động tố tụng, thanh lý tài sản công, xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và công ty tài chính, đấu thầu, mua bán tài sản cá nhân,…Chính vì vậy, những nội dung sửa đổi bổ sung trong Luật Đấu giá tài sản được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm góp ý kiến:

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam