Đối thoại Davos: Bảo vệ nền dân chủ trong thời đại số

Năm 2024, năm bầu cử của thế giới. Hơn 4 tỷ cử tri toàn cầu sẽ đi bỏ phiếu bầu ra những lãnh đạo tiếp theo. Các sản phẩm công nghệ, cụ thể là AI tạo sinh, được coi là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, cùng với những diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, các mối đe dọa an ninh mạng cũng từ đó tăng lên.

Trước tình hình này, các quốc gia đã có những biện pháp gì để bảo vệ các cuộc bầu cử? Vai trò của các công ty công nghệ là gì?

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Lê Ngọc Anh