Đối thoại Davos: Bàn luận về tương lai của tiền số

Gián đoạn trên thị trường tài chính sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng, các tiểu bang và tất cả người dân trên toàn thế giới. Sự chuyển đổi tiền tệ, về cơ bản, sẽ định hình lại cuộc sống sinh hoạt của người dân. Tương lai của tiền kỹ thuật số, đồng tiền ổn định, và công nghệ chuỗi khối sẽ như thế nào? Số hóa sẽ cho chúng ta một định nghĩa, một khái niệm mới về tiền tệ ra sao?

Cùng lắng nghe ý kiến, những chia sẻ của Giáo sư Eswar Prasad, giáo sư cấp cao về Chính sách Thương mại tại Đại học Cornell và là thành viên nghiên cứu cấp cao tại Viện Brookings, trong phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos với chủ đề: Bàn luận về tương lai của tiền số.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Quang Ngọc -

Ngọc Anh