Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai định hướng nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/1, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường đã dự Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, định hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động năm 2022.

Năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã tiếp 51 công dân, phối hợp cùng Luật sư Hội Luật gia tỉnh tiếp nhận 318 đơn, xử lý 100% số trường hợp. Đa số đơn thư thuộc lĩnh vực đất đai, hành chính và tư pháp. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai hoàn thành Các hoạt động giám sát, kiến nghị, góp ý Luật, tiếp xúc cử tri và tham gia công tác xây dựng pháp Luật tại các kỳ họp Quốc hội.

Các Đại biểu Quốc hội có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid19 nên các đại biểu không thể tham dự đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch; công tác tiếp nhận, xử lý một số đơn thư khiếu nại có chất lượng chưa cao. Công tác tiếp xúc cử tri vẫn tập trung chủ yếu ở khiếu nại liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, chưa tập trung chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai: “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành hiệu quả cao toàn bộ nội dung và chương trình đề ra năm 2021. Các ĐBQH đã thực hiện tốt chức năng của mình theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.”

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực tế công tác, nâng cao công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân. Năm 2022, Đoàn ĐBQH tiếp tục đẩy mạnh phối hợp các cơ quan liên quan, xử lý tốt các ý kiến cử tri, kiến nghị và góp ý Luật, đảm bảo hiệu quả giám sát, tiếp xúc cử tri. Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn sẽ đóng góp hoàn thiện các Luật Cảnh sát cơ động, Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi), kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), điện ảnh (sửa đổi) và sẽ tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết thông qua tại các kỳ họp Quốc hội./.
 

Nguyễn Sơn