Do giảm đầu mối nên có tình trạng ngành y được sắp xếp đào tạo trong trường cơ khí

Sáng 6/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, đại biểu Dương Minh Ánh - Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội nêu lên vấn đề bất cập, liên quan đến việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương còn khiên cưỡng, chưa tính đến yếu tố đặc thù của ngành nghề đào tạo.

Phát biểu tranh luận tại phiên chất vấn, ĐBQH Dương Minh Ánh - Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội bày tỏ đồng tình với việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở này tại các địa phương trong thời gian qua còn có nhiều khiên cưỡng, mang tính cơ học, chưa tính tới yếu tố đặc thù của một số lĩnh vực, dẫn đến nhiều bất cập trong đào tạo và tuyển sinh, nhất là trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đại biểu Dương Minh Ánh cũng cho biết, các chính sách, chế độ đặc thù cho nhà giáo giảng dạy đối với các lĩnh vực này cũng còn nhiều bất cập, khiến cho việc đào tạo nguồn nhân lực văn nghệ sĩ ngày càng khó khăn hơn. Đại biểu đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét thấu đáo, đánh giá lại việc sắp xếp vừa qua, tránh làm thiếu hụt nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội!