Điểm báo 21/4: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn biến phức tạp

Hoàn thiện hệ thống pháp luật để hồi hương cổ vật; Cần hoàn thiện khung pháp lý vay tiêu dùng và thu hồi nợ; Khắp nơi thiếu nước sinh hoạt; Ngân hàng nhà nước bán ngoại tệ “hạ nhiệt” tỷ giá;... là một số nội dung đáng chú ý trên mặt báo sáng 21/4.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!