Đề nghị xem xét có lý, có tình, công bằng đối với sai phạm trong chống dịch

Các đại biểu cho rằng, đại dịch cho thấy sự chăm lo của Đảng, Nhà nước với sức khoẻ của nhân dân; qua đại dịch cũng thấy rõ hơn lòng tham của một số người, kể cả người có chức quyền, lợi dụng mất mát, đau thương để cấu kết làm trái quy định, bị pháp luật nghiêm trị. Bên cạnh đó, Đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn, đồng thời đề nghị, đối với những sai phạm cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam