Công dân không tới buổi tiếp công dân tại Khánh Hòa: Do cách công khai thông tin hay do niềm tin của dân không cao?

Sáng 27/6, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Khánh Hòa về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, giám sát là để phát hiện ra những bất cập, hạn chế về chính sách pháp luật từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Giám sát không phải việc đi “bới lông tìm vết”, thông qua giám sát, thúc đẩy thực hiện tốt hơn việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nếu có phát hiện sai phạm thì kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn 2016 - 2021, việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tăng 155% so với giai đoạn 2010 - 2015, với hơn 6.600 đơn. Nội dung chủ yếu về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị mới. Tổng số lượt tiếp công dân là hơn 12.800 lượt/hơn 9.700 vụ việc. Trong giai đoạn này, có 133 đoàn đông người. Số vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài là 7 vụ việc. 

Đoàn giám sát nhận thấy, đơn khiếu nại về đất đai (chiếm 78,5% tổng số đơn). Hiện nay, còn 1 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Công tác tiếp dân được thực hiện cơ bản đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong kỳ báo cáo, số ngày tiếp dân thực tế định kỳ, trực tiếp còn thấp hơn nhiều so với quy định (của Chủ tịch UBND tỉnh đạt 36,7%, Chủ tịch UBND huyện đạt 12,7%, Chủ tịch UBND xã đạt chỉ đạt 2,14%). 

Ông LÂM VĂN ĐOAN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “Với tỷ lệ giải quyết ở cấp xã có 2,14%, tôi cho rằng phải phân tích rất kỹ, xem do các đồng chí, do thời gian hay như thế nào mà chưa tiếp được đầy đủ người dân?”.

Ông LƯU BÌNH NHƯỠNG, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Thực chất, tỉ lệ vi phạm Luật Tiếp công dân rất cao, về cái này thì các đồng chí có chấn chỉnh. Tỷ lệ, mức độ chấp hành của cấp dưới về tiếp công dân liên hệ rất nhiều tới kết quả và sự đồng thuận của công dân từ cơ sở, đẩy vụ việc lên lãnh đạo cấp trên”. 

Ý kiến khác lại đề nghị tỉnh làm rõ việc công dân không đến buổi tiếp công dân của người đứng đầu.

Ông LÊ HOÀNG ANH, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội: “Chúng tôi muốn các đồng chí phân tích vì sao không có công dân đến buổi tiếp công dân? Do cách chúng ta công khai thông tin việc tiếp dân có vấn đề hay do niềm tin của người dân với cuộc tiếp đó không cao?"

Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa có trụ sở tiếp công dân riêng mà vẫn sử dụng chung trụ sở của Thanh tra tỉnh, với tỷ lệ cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện tiếp công dân chỉ chiếm 9,8%. Các thành viên Đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh báo cáo rõ hơn giải pháp cho vấn đề này.

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng