Có địa phương bố trí cán bộ nghỉ hưu để tiếp dân

Sáng 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 5 năm, từ 1/7/2016 đến 1/7/2021.

Theo báo cáo năm 2022 của Chính phủ, chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp 77% so với quy định - cao hơn 21% so với bình quân 5 năm trước đó.

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, Đoàn giám sát nêu thực tế số vụ việc khiếu nại, tố cáo về hành chính có xu hướng giảm nhưng số vụ việc thuộc lĩnh vực tư tiếp tục tăng, nhất là án hành chính, dân sự - kinh tế.

Trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, Đoàn giám sát cho rằng, nhiệm vụ này còn một số tồn tại. Điển hình là tình trạng tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện đầy đủ theo quy định của luật.

Cụ thể, tỷ lệ bình quân bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp chỉ 37,61%. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân chưa phù hợp, cá biệt có địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, sắp nghỉ chế độ hoặc bố trí cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng để tiếp công dân.

Nguyên nhân xuất phát từ trách nhiệm tiếp công dân của một số cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa cao, còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, ngại tiếp dân.

Để khắc phục những hạn chế đó, Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, chủ tịch địa phương tăng thanh tra, kiểm tra, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện : Diệu Linh