Chương trình 60+: Vai trò của giáo viên trong hệ thống giáo dục

Những năm qua, Đảng Nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục được ưu tiên trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đã được ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả.

Nếu như năm 1945, hơn 95% dân số không biết chữ thì nay Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá là một trong hai quốc gia (Việt Nam và Trung Quốc) có sự phát triển thực sự ấn tượng và tiên phong trong đổi mới giáo dục. Đến nay, Việt Nam đã có 4 trường đại học trong tốp 1.000 trường hàng đầu thế giới, 11 trường đại học trong tốp 650 trường hàng đầu Châu Á… và thường xuyên có nhiều học sinh đạt giải quốc tế hằng năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đội ngũ nhà giáo các cấp học, bậc học còn bất cập về số lượng, cơ cấu. Tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên mầm non, phổ thông vẫn chưa được giải quyết triệt để. Giải pháp nào để giải quyết vấn đề này và có cơ chế, chính sách gì để nâng cao đời sống vật vất và tinh thần, để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác cống hiến. Chương trình 60+ hôm nay sẽ bàn luận về nội dung này với chủ đề: "Vai trò của giáo viên trong hệ thống giáo dục".

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hải Điệp