Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đề nghị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi đúng, trúng vấn đề cử tri quan tâm

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra sau thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương V khóa XIII với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Trong gần một năm qua, Quốc hội khóa XV đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, chủ động từ sớm từ xa; thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, gần dân và sát thực tiễn
hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xem xét thông qua 3 luật, 45 Nghị quyết, chất lượng được nâng cao; có nhiều quy định chưa có tiền lệ nhằm chia sẻ khó khăn với người dân; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho đến nay, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có chuyển biến rất tích cực. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất về các báo cáo, tờ trình của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Đối với đánh giá bổ sung năm 2021, cần tập trung vào những vấn đề lớn, có thay đổi nhiều so với báo cáo Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, qua đó đánh giá chất lượng và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, nhất là công tác dự báo, dự toán ngân sách Nhà nước. Đối với tình hình những tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho những tháng còn lại của năm 2022, đề nghị Quốc hội bám sát các yêu cầu, mục tiêu, giải pháp tại các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19 năm 2022, về khung kế hoạch 5 năm 2021-2025, về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.”  

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; bất ổn của thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản ở trong và ngoài nước. Việc này nhằm đánh giá sát, đúng những kết quả quan trọng đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, chỉ rõ những khó khăn, thách thức phải vượt qua; đồng thời hiến kế, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2022.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Để đảm bảo cao nhất chất lượng của các dự án luật và dự thảo nghị quyết, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung vào những nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm lớn và chính sách quan trọng của các dự án luật. Phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể của các điều khoản trong từng dự án luật làm cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh các dự án luật trình Quốc hội xem xét cho kỳ họp lần sau".  

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Về giám sát chuyên đề, Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành". Trong chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi đúng và trúng vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, đúng và trúng vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm; tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, làm rõ vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong các ngành, lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân cả nước.”

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng, đây là các dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, sử dụng đa dạng các nguồn vốn. Các dự án khi đi vào hoạt động sẽ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng và từng địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 đã và đang truyền cảm hứng lớn đến đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, có mặt còn yếu kém, những kết quả quan trọng đạt được đã củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước và cả hệ thống chính trị.
 

Thực hiện : Thùy Linh

quảng cáo