Chống tham nhũng nhưng không ảnh hưởng tới phát triển kinh tế

Đánh giá cao kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, tuy nhiên một số đại biểu mong muốn cần có các chế mạnh mẽ hơn để không thể, không dám và không muốn tham nhũng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về chủ đề chống tham nhũng!