Cho ý kiến về đề xuất trích trên 70% tiền phạt vi phạm giao thông cho CSGT

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng CSGT. Đây là quy định mới được bổ sung trong dự thảo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp sáng 15/3.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đề xuất trích trên 70% tiền phạt vi phạm giao thông và quy định trích 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe cho CSGT cần phải có báo cáo tác động đến ngân sách như thế nào và phù hợp với các luật liên quan.

Để thống nhất giữa các quy định trong các luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ, tiếp thu chỉnh lý cho phù hợp.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh phối hợp với Ban soạn thảo sớm xây dựng dự thảo thông báo, kết luận theo hướng tiếp thu, giải trình những ý kiến của các đại biểu. Sau khi hoàn chỉnh sẽ xin ý kiến tại hội nghị đại biểu chuyên trách trước khi đưa vào chương trình kỳ họp tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!
Khánh An -

Anh Đức -

Quang Sỹ