Cho phép Đà Nẵng chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Bộ Chính trị thống nhất về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43, cho phép Đà Nẵng chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Đây là thông tin được đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gửi với cử tri tại buổi tiếp xúc để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho biết Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá cao những kết quả Đà Nẵng đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị chỉ ra nhiều khó khăn, tồn tại giai đoạn vừa qua, nhận định dư địa phát triển và các nguồn lực tại Đà Nẵng trở nên hạn chế và cần động lực mới, định hướng mới.

Bên cạnh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung NQ119 thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong đó không tổ chức HĐND cấp quận, phường, Đà Nẵng còn đề xuất nhiều cơ chế đột phá như thí điểm hình thành khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước tại TP Đà Nẵng; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, cho phép chủ trương hình thành trung tâm tài chính quốc tế, khu vực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang