Chính phủ đề nghị Quốc hội xây dựng nghị quyết về đấu giá biển số xe

Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ôtô thông qua đấu giá.

Dự thảo quy định, biển số được đưa ra đấu giá là biển ôtô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà công an dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc một năm. 

Việc này không áp dụng với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao...

Việc xác định giá khởi điểm được chia thành 2 vùng, với mức giá khác nhau. Vùng 1 (Hà Nội và TP HCM), giá khởi điểm bằng hai lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương. Vùng 2 (các địa phương còn lại), giá khởi điểm bằng 10 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương. 

Phòng Thời sự