Câu chuyện hôm nay: Phát triển hydro và những thách thức của Việt Nam

Dưới tác động của biến đổi khí hậu và khan hiếm nhiên liệu, thời gian qua, nhiều nước trên thế giới đã dịch chuyển năng lượng tích cực và hiệu quả. Ngoài điện gió, điện mặt trời, hydro cũng được nhiều nước sản xuất và sử dụng trong công nghiệp. Trong lộ trình dịch chuyển năng lượng của mình, Việt Nam cũng chọn phát triển công nghiệp hydro là một hướng đi.

Bởi thông qua việc sử dụng hydro và dẫn suất như ammonia, methanol trong ngành năng lượng, công nghiệp và giao thông vận tải, Việt Nam có thể chuyển dịch dần sang những dạng năng lượng xanh hơn, mà không cần phải chuyển đổi quá nhiều công nghệ, qua đó giảm dần việc phát thải CO2.

Hydro - nguyên tố nhẹ nhất và phong phú nhất trong vũ trụ. Mặc dù hydro là phân tử nguyên chất khá hiếm trên trái đất, tuy nhiên chúng có thể dễ dàng được tạo ra bằng cách điện phân nước (H2O). Sau đó, hydro có thể tạo ra điện bằng phản ứng đảo ngược của điện phân nước, hoặc có thể lưu trữ để sản xuất điện khi cần đến.

Việc phát triển năng lượng hydro đã được Bộ Chính trị và Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết số 55 ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể là thực hiện nghiên cứu công nghệ, xây dựng một số đề án thử nghiệm sản xuất và khuyến khích sử dụng năng lượng hydro phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Kim Thanh