Câu chuyện hôm nay: Đại dự án di dân kinh thành Huế và trách nhiệm với cử tri

Quay ngược thời gian…do chiến tranh và biến động lịch sử, nhiều người dân đã đến sinh sống tại các khu vực thuộc Thượng thành, Eo Bầu, tuyến phòng lộ… và một số khu vực thuộc di tích. Đến năm 1993, khi quần thể di tích cố đô Huế được công nhận là di sản thế giới, việc sinh sống của người dân tại các địa điểm trên vô hình vi phạm quy định về bảo vệ di sản.

Nhiều khó khăn phát sinh. Không thể xây dựng nhà cửa kiên cố, điều kiện sống rất thấp. Mật độ dân cư ngày càng lớn cũng đã gây áp lực cho công tác bảo tồn di sản khi nhiều di tích bị xâm phạm.

Năm 2019, việc Chính phủ thông qua đề án di dân ra khỏi kinh thành Huế với cơ chế đặc biệt đã tạo điều kiện cho tỉnh Thừa Thiên- Huế thực hiện cuộc di dân với quy mô lớn, trong đó giai đoạn 1 với hơn 3.000 hộ dân di dời.

Tại khu tái định cư Hương Sơ của thành phố Huế, nhiều cuộc sống mới bắt đầu…

Mời quý vị theo dõi video!

Thực hiện : Tiểu Bảo Đào Bảo