Cấp quốc tịch cho cư dân di cư tự do khu vực biên giới Việt - Lào

756 người dân được cấp Quốc tịch Việt Nam và gần 500 cư dân được cơ quan chức năng Lào phê duyệt cấp Quốc tịch Lào. Đây là kết quả tổng kết thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Salavan –Savannakhet- Lào cho đến nay.

Tại hội nghị tổ chức năm 2019 về tổng kết công tác này, lãnh đạo 3 tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước nói chung, giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Salavan và Savannakhet - Lào nói riêng. Việc cấp quốc tịch cho cư dân biên giới 2 nước giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư tự do, xóa bỏ tình trạng không quốc tịch, không giấy tờ của một bộ phận dân cư, giúp họ ổn định cuộc sống.

Ông HÀ SỸ ĐỒNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: Việc giải quyết  người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước nói chung, giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Salavan và Savannakhet- Lào nói riêng, là một thắng lợi có ý nghĩa tích cực với việc giải quyết người di cư tự do Việt Nam được nhập Quốc tịch Lào và người Lào được nhập Quốc tịch Việt Nam, đảm bảo quan trọng quyền của người dân.”

Ông PHÔ XAY NHÃ XỎN - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet- Lào: Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Salavan và Savannakhet- Lào hãy phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện tốt việc giải quyết  người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Việc này không những thắt chặt tình đoàn kết mà còn đảm bảo tốt công tác rà soát đối tượng để nhập quốc tịch cho công dân mỗi nước được chính xác và đảm bảo quyền lợi của người dân Việt Nam và Lào.”

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Trị cùng với hai tỉnh Salavan và Savannakhet đã tích cực, chủ động hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới đi qua địa phận 3 tỉnh. Hơn 750 cư dân Lào đã được cấp quốc tịch Việt Nam và gần 500 người Việt di cư tự do được cấp quốc tịch Lào.

Võ Linh