Cần làm rõ cơ sở và nguyên tắc xác định giá thị trường với các khoản nợ xấu

Phát biểu tại hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tâm Hùng - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị luật hóa quy định các vấn đề liên quan đến phạm vi và đối tượng điều chỉnh vào nội dung dự thảo luật.

Đại biểu cho rằng, một số nội dung quan trọng liên quan đến phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng chưa được dự thảo luật quy định, đó là các nội dung liên quan đến tài chính của tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại bao gồm doanh thu, chi phí, doanh thu nhận trước, lãi dự thu, trích lập dự thu, chế độ kế toán, kiểm toán… Đại biểu đề nghị bổ sung các nội dung này vào nội dung dự thảo luật.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định điều chỉnh nội dung ngân hàng thương mại có vốn của nhà nước đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, ví dụ như các trường hợp góp vốn mua cổ phần các công ty con kinh doanh trong các lĩnh vực như bảo hiểm, chứng khoán, cho thuê tài chính. Dù dự thảo luật có đề cập vấn đề này tại Điều 4 và Điều 103, tuy nhiên, đại biểu cho rằng, các quy định này chưa cụ thể.

Cho rằng đây là vấn đề phức tạp, có liên quan đến nội dung Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế, cụ thể là về xác định doanh thu, lỗ lãi… Đại biểu cho rằng cần luật hóa, quy định cụ thể hơn nữa, cân nhắc thiết kế một chương quy định riêng về tài chính của các ngân hàng thương mại trong dự thảo luật.

Về một số điều khoản cụ thể, về cơ chế xác định giá khoản nợ xấu, đại biểu cho rằng dự thảo chưa nêu rõ cơ sở xác định giá thị trường, chưa nêu rõ thế nào là phù hợp với giá thị trường, gây khó khăn cho triển khai trong thực tế. Đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn cơ sở xác định giá thị trường, nguyên tắc phù hợp với giá thị trường của các khoản nợ xấu, tài sản có liên quan hoặc giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!