Cần hạ tiêu chuẩn cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp

Cần hạ tiêu chuẩn cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Đây là nhận định mà nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội chiều 31/10.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tín dụng tăng chậm lại, trong khi nợ xấu gia tăng. Tính đến 11/10, tín dụng đạt 6,29% so với 2022, thấp hơn gần 5% so với cùng kỳ. Nợ xấu nội bảng tới cuối tháng 6 là 3,36%, cao hơn mục tiêu đề ra đến năm 2025 là dưới 3%. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, báo cáo của Chính phủ chưa nêu rõ tăng trưởng tín dụng từng lĩnh vực.

Trong bối cảnh này, khơi thông nguồn vốn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn là nhiệm vụ cấp thiết ở thời điểm hiện tại.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là các điều kiện, thủ tục hành chính cho vay để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồi Hương