Hỗ trợ doanh nghiệp 507.000 tỷ đồng trong 3 năm

507.000 tỷ đồng là tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong 3 năm, từ 2020 đến 2022. Nhờ đó các doanh nghiệp đã từng bước vượt qua những khó khăn, đóng góp cho Ngân sách nhà nước, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là nội dung đáng chú ý tại Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2022, do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức sáng 20/10.

Doanh nghiệp ngành CN chế biến chế tạo sản xuất thép này đang tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động mỗi năm. Nhờ một loạt chính sách hỗ trợ từ Chính phủ như giãn, giảm, hoãn thuế, tiền thuê đất, trong 3 năm, tổng số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp đạt con số 2.860 tỷ đồng.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2020-2022, số tiền thuế được gia hạn cho các doanh nghiệp là trên 352.000 tỷ đồng, và số tiền thuế được miễn, giảm là khoảng 155.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, các chính sách giãn, giảm, hoãn thuế, tiền thuê đất có ý nghĩa như một khoản Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp. Nhân dịp này, đã có 138 DN được vinh danh nhờ những nỗ lực vượt khó và có đóng góp lớn vào NSNN.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ với quy mô khoảng 196.000 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ cũng trình Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2023, ước tính khoảng 3.500 tỷ đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Hương -

Tùng Dương