Bộ Y tế kiến nghị gia hạn 3 nội dung trong Nghị quyết 30

Trình bày báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Uỷ ban Xã hội, Bộ Y tế đã có kiến nghị tiếp tục kéo dài thực hiện NQ30 của Quốc hội. Nhiều đại biểu đề nghị BYT cần khắc phục những hạn chế đã gặp phải trong thời gian qua khi thực hiện NQ30, trước khi thực hiện kéo dài hiệu lực của NQ này.

Nghị quyết 30 của Quốc hội được BYT báo cáo đánh giá đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, Bộ Y tế kiến nghị cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện 3 nội dung theo Nghị quyết 30 đến ngày 31.12.2023

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhận định vẫn còn tình trạng chưa thống nhất giữa các đơn vị trong việc áp dụng NQ30.

Ông Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm UBXH của Quốc hội lo ngại những hệ quả hậu Covid đang tác động đến sức khoẻ người lao động, ông cho rằng Bộ Y tế nên có chính sách về nội dung này bên cạnh đề xuất đã nêu.

Nghị quyết 30 được Quốc hội khoá XV ban hành ngày 28/7/2021. Trước khi có kiến nghị của BYT, Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

Phương Thảo