Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hơn 400.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hơn 400 ngàn căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trong năm 2024 do Bộ Xây dựng tổ chức. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự hội nghị.

Về việc triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2023, cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô hơn 411 nghìn căn. Một số địa phương trọng điểm mặc dù có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng việc đầu tư NOXH còn hạn chế so với mục tiêu của đề án đến năm 2025 như Hà Nội 3 dự án, TPHCM 7 dự án…

Về nguồn vốn hỗ trợ 120 nghìn tỷ, cho đến nay đã có 6 dự án NOXH tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn hơn 530 tỷ đồng. Năm 2024 theo Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn thành 130 nghìn căn nhà ở xã hội trên địa bàn cả nước.

Hằng Nga -

Sỹ Cường