Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đổi mới bắt đầu từ tư duy người thầy

Hôm nay 15/8, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn ngữ văn, lịch sử ở trường phổ thông”. Gần 200 nhà giáo từ 31 tỉnh thành tham gia. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà giáo cùng nhau thảo luận, đánh giá thực trạng dạy học môn Ngữ văn, Lịch sử hiện nay ở trường phổ thông; đề xuất những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực nhằm nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá đối với các môn học Ngữ văn và Lịch sử ở trường phổ thông.

PGS.TS NGHIÊM ĐÌNH VỲ, Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ: “ Người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà vẫn phải dạy hay, dạy giỏi, nhất là môn Ngữ Văn, Lịch sử. Thầy phải là người tổ chức, điều hành, cố vấn trong quá trình dạy học.”

TS NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG, Trường ĐHSP Huế: “Cái cốt lõi là đổi mới về nhận thức, tư tưởng dạy học lịch sử như thế nào, nó là cơ sở để chúng ta đổi mới phương pháp và kiểm tra đánh giá. Nếu ta không nhìn nhận đúng thì tất cả các bước thực hiện trong quá trình từ xác định mục tiêu dạy học tới thực hiện các bước dạy học sẽ không đạt mục tiêu.”

Cô giáo NGUYỄN THU HÀ, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai: Để sự đổi mới của giáo viên đi vào thực chất, hiệu quả, nó có liên quan tới đề xuất số 1, tức là hoạt động của hội đồng bộ môn. Chính giáo viên sẽ hỗ trợ cho nhau. Giáo viên nào làm tốt có phương pháp tốt, có kinh nghiệm tốt sẽ chia sẻ cho các giáo viên khác thì sẽ hiệu quả.”

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, sự quan tâm, kỳ vọng của xã hội đối với việc triển khai môn ngữ văn và lịch sử là rất lớn. Với tầm quan trọng của môn học, cùng với sự kỳ vọng lớn, dứt khoát phải tìm ra cách đổi mới và hướng đi trong thời gian tới.

Ông NGUYỄN KIM SƠN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Đổi mới bắt đầu từ tư duy, đổi mới tư duy của giáo dục. Hơn 1 triệu giáo viên phải thông đã rồi hơn 1 triệu người thuyết phục mấy chục triệu người còn lại. Chứ 1,6 triệu người chưa thông thì ai sẽ thông cùng chúng ta? Tự chúng ta cần làm một công cuộc đổi mới, phải có tầm nhìn. Làm một việc nhỏ nhưng phải nhìn rộng hơn việc nhỏ đó".

Bộ trưởng nhấn mạnh thêm, đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mối chương trình giáo dục phổ thông mới. Cần đổi mới đồng bộ từ các nhà quản lý, đến giáo viên, phụ huynh, nhằm mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực và tính tích cực của học sinh. 

Phan Hằng