Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Giải quyết triệt để vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp công lập cần xây dựng luật

Việc Quốc hội thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp ngành y tế giải quyết những vướng mắc, khó khăn bấy lâu nay; để có thể làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. Đây là những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với Truyền hình Quốc hội Việt Nam khi Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi được thông qua mới đây.

Phóng viên DƯƠNG DUNG: Trước hết xin cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa Bộ trưởng Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Vậy thì những vướng mắc lâu nay của Bộ Y tế liên quan tới vấn đề tự chủ bệnh viện, xã hội hoá y tế liệu có được giải quyết?

Bà ĐÀO HỒNG LAN, Bộ trưởng Bộ Y tế: "Luật Khám chữa bệnh sửa đổi thì cũng có đề cập đến các vấn đề tạo điều kiện cho công tác khám chữa bệnh được đảm bảo ví dụ như liên quan vấn đề tự chủ, xã hội hoá, tài chính cho công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên để giải quyết triệt để vấn đề này thì chúng tôi thấy hiện nay Chính phủ cũng đang trình nhiều dự án luật liên quan như sẽ trình luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi. Để giải quyết triệt đề vấn đề này cùng với luật khám chữa bệnh sửa đổi chúng tôi cũng mong Quốc hội sẽ thông qua những dự án luật này. Đặc biệt làm sao chúng ta xây dựng được một luật liên quan tới vấn đề tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, qua đó nó sẽ giải quyết được triệt để các vấn đề của các đơn vị sự nghiệp công lập. Và với tinh thần tháo gỡ khó khăn, đưa ra những định hướng cơ bản trong lĩnh vực khám chữa bệnh thì tôi nghĩ đây cũng là những căn cứ để Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục thể chế hoá trong thời gian tới để giải quyết những vướng mắc."

Phóng viên DƯƠNG DUNG: Thưa Bộ trưởng, Luật khám chữa bệnh sửa đổi thì có giao cho Chính phủ quy định chi tiết nhiều điều khoản, đây cũng là trách nhiệm rất lớn của Bộ Y tế. Vậy để đảm bảo thực thi luật hiệu quả Bộ sẽ triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

Bà ĐÀO HỒNG LAN, Bộ trưởng Bộ Y tế: "Với tinh thần vai trò trách nhiệm cao của mình, là cơ quan quản lý nhà nước giúp cho Chính phủ liên quan đến lĩnh vực y tế thì ngay sau khi luật khám chữa bệnh sửa đổi được thông qua thì về phía Bộ y tế chúng tôi cũng đã chủ trì một phiên họp cùng với các Cục, Vụ vụ liên quan để ra soát các nội dung mà Chính phủ cần phải hướng dẫn để mà triển khai thực hiện các quy định của luật khám chữa bệnh sửa đổi. Chúng tôi cũng sẽ sớm ban hành kế hoạch để thống nhất về mặt nhiệm vụ, về mặt lộ trình cũng như là các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện thì làm sao đến thời điểm 1/1/2024 khi Luật Khám chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực thi hành thì cơ bản các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cũng sẽ được Chính phủ ban hành để đảm bảo đầy đủ hành lang pháp lý cho các địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh triển khai trong thực tiễn."

Phóng viên DƯƠNG DUNG: Thưa Bộ trưởng, Luật Khám chữa bệnh có thể coi là sản phẩm lập pháp đầu tiên của Bà trên cương vị Bộ trưởng, lại vào những ngày cuối cùng của năm, Bà có cảm xúc như thế nào?

Bà ĐÀO HỒNG LAN, Bộ trưởng Bộ Y tế: "Luật đã được ban hành đợt này đã thể hiện được mong muốn của nhiều thế hệ ngành y trong thời gian vừa qua. Được Quốc hội thông qua đợt này cũng thể hiện sự ghi nhận, sự mong mỏi mong muốn của Quốc Hội đối với ngành y tế, giao nhiệm vụ cho ngành y tế để làm sao giúp về mặt thể chế, ngành y tế có thể làm tốt hơn công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân và cũng giúp cho ngành y tế có sự phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn.  Đây là sự cố gắng nỗ lực chung của ngành trong thời gian qua."

Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Bộ trưởng.

 

Vũ Hiếu