35 địa phương hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính tới thời điểm hiện tại đã có 35 trong số 60 tỉnh, thành phố hoàn thành giải ngân 100% hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Có 8 tỉnh, thành phố khác hoàn thành tỷ lệ giải ngân từ 95% trở lên, đó là Bình Phước, Quảng Ninh, Kiên Giang, Hà Nam, Đắk Lắk, Bến Tre, Đồng Nai, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Một số địa bàn trọng điểm, có số lượng lao động thuộc diện thụ hưởng chính sách lớn, cũng có tỷ lệ giải ngân khả quan hơn. Dự kiến, khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, với ngân sách ước tính là 6.600 tỷ đồng.