200.000 tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế trong 1 tháng

Tăng trưởng tín dụng hết tháng 11 năm nay đạt 9,15%, cao hơn 2% so với cuối tháng 10. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, khoảng 200.000 tỷ đồng vốn được bơm ra nền kinh tế.

Hiện nay, vẫn còn dư địa hơn 700.000 tỷ đồng tiền vốn cần được được bơm ra cho thị trường để đạt được mức tăng trưởng tín dụng 14% cho cả năm nay. Với mặt bằng lãi suất huy động đã hạ nhiệt, các doanh nghiệp cũng kì vọng có thể tiếp cận được nguồn vốn vay với mức lãi suất thấp hơn. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam