Xử phạt chủ dự án lấn vùng đệm vịnh Hạ Long 125 triệu đồng

Sáng 7/11, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh Nguyễn Văn Trìu đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Đỗ Gia Capital - chủ dự án Khu đô thị tại khu 10B Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đây là dự án lấn biển có một phần diện tích ở vùng đệm vịnh Hạ Long đang xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

Việc xử lý vi phạm hành chính xuất phát từ kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành ngày 6/11, sau khi đi kiểm tra thực tế việc thi công của chủ dự án tại khu đô thị 10B.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu rõ 2 hành vi vi phạm hành chính của chủ dự án. Thứ nhất là không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

Vì phạm thứ hai là chủ dự án đã không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM thuộc quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

Tổng số tiền 2 mức phạt là 125 triệu đồng.

Cùng với đó, quyết định xử phạt hành chính cũng yêu cầu chủ dự án có biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi vi phạm hành chính đầu tiên là buộc công khai báo cáo ĐTM đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định.

(*) Nguồn: Pháp luật

Hồng Quyên