Việc lựa chọn chuyên đề giám sát về công tác phòng, chống dịch Covid-19 là rất trúng và đúng

Sáng 29/5, tham gia phát biểu tại phiên thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Nguyễn Hữu Thông- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận bày tỏ thống nhất cao với báo cáo giám sát.

Đại biểu cho biết, việc lựa chọn chuyên đề giám sát này là rất trúng và đúng, khi đất nước đã trải qua giai đoạn phòng, chống dịch gian khó, chúng ta thấy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ, đồng thời cũng thấy được những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Làm rõ hơn những bất cập trong thực tế, đại biểu Nguyễn Hữu Thông phản ánh, trong quá trình phòng, chống dịch, đội ngũ y, bác sĩ đã cố gắng hết sức để có trang thiết bị cứu sống người bệnh, tuy nhiên, sau dịch, nhiệm vụ chiếm nhiều thời gian và tâm trí của nhiều y, bác sĩ lại là chuẩn bị các nội dung giải trình, làm rõ việc huy động nguồn lực, hoàn trả trang thiết bị cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu cho rằng, bên cạnh mặt tích cực, lĩnh vực này vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng, chưa tương xứng với quan điểm “y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng”, cơ chế tài chính chậm đổi mới, điều kiện về thuốc, trang thiết bị chưa đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ được giao, nguồn lực ngân sách còn hạn hẹp. Đại biểu kiến nghị Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật liên quan đến huy động, phân bổ, quản lý sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch; có cơ chế riêng để thực hiện việc mua sắm phục vụ phòng, chống dịch khi dịch xuất hiện, tránh bị động, bất ngờ, lúng túng.

Theo đại biểu, cần chỉ đạo để các cơ quan, đơn vị hữu quan giải quyết, thanh toán việc mua sắm, mượn vật tư y tế phục vụ việc chống dịch. Ngoài ra, cần nâng số lượng biên chế ở các trạm y tế cấp cơ sở để đảm bảo hoạt động hiệu quả phục vụ người dân, tăng cường đầu tư trang thiết bị ở tuyến cơ sở để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh tại các trạm y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!