Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Thông tin Truyền thông về hoạt động của các cơ quan báo chí

Ngày 26/9, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã có cuộc làm việc với Bộ Thông tin - Truyền thông và một số cơ quan báo chí lớn về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dự kiến kế hoạch công tác năm 2024 và đề nghị các đơn vị làm rõ nguyên nhân của việc tỷ lệ giải ngân thấp của các đơn vị. 

Báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan báo chí lớn cho thấy, những năm gần đây, kinh tế báo chí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cùng với sự chi phối, cạnh tranh của các nền tảng xuyên biên giới, mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới. Báo cáo cũng cho thấy, tỷ lệ giải ngân ở các cơ quan báo chí còn rất thấp so với tiến độ.

Tại buổi làm việc, các ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo cụ thể hóa cơ chế đặt hàng định kỳ hoặc khi có vấn đề, sự kiện phát sinh, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống, kinh tế, VHXH; Đề nghị sửa đổi NĐ 60 quy định cơ chế tự chủ tài chính, có tính đến đặc thù của báo chí cho phù hợp với thực tế.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục quan tâm đến các vấn đề như: Thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc; lộ trình chuyển đổi số, hoàn thiện đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; xây dựng giải pháp thích ứng với sự cạnh tranh của mạng xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Văn Thắng