Tiêu điểm: Chính sách có thể tốt nhưng thực thi có thể còn nhiều vấn đề

Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 15, với tỷ lệ tán thành cao hơn 92%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

THQHVN sẽ điểm lại những điểm nhấn nổi bật nhất trong Chuyên đề giám sát này qua phần trình bày của BTV Hà Lan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Câu chuyện từ khoảng cách cho đến thực tế 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam