Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Thí điểm phân cấp cho cấp huyện cần đảm bảo tính khả thi

Cần phải có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên đâu sẽ là phương án tối ưu để có thể thực hiện hiệu quả khi thực hiện thí điểm cơ chế này? Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội vào sáng 16/01, các đại biểu Quốc hội đã có nhiều góp ý xung quanh vấn đề này.

Hiện Chính phủ đề xuất 2 phương án về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:

Phương án 1: Chưa thực hiện thí điểm ngay giai đoạn 2024-2025. Chỉ quy định nội dung chính sách mang tính chất định hướng cho tổ chức thực hiện giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tiêu chí lựa chọn huyện thực hiện cơ chế thí điểm. Tổng số huyện được lựa chọn không quá 50% số đơn vị cấp huyện tại địa phương.

Phương án 2: Thực hiện thí điểm ngay giai đoạn 2024-2025. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn một huyện trong tỉnh thực hiện thí điểm cho giai đoạn này. Hội đồng nhân dân cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công.

Nhiều ý kiến cho rằng lựa chọn phương án 2 sẽ dễ thực hiện hơn trong thực tế hơn so với phương án 1.

Cũng có ý kiến đề nghị, đây là chủ trương mới cần phải được thực hiện ngay để tạo chuyển biến, do đó nên điều chỉnh lại để tăng tính bắt buộc thực thi.

Ở góc độ khác, cũng có ý kiến còn băn khoăn cho rằng chỉ cần phân cấp cho HĐND cấp tỉnh là đủ, đối với cấp huyện nên cân nhắc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung -

Vũ Hiếu