Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản hình thành sau hỗ trợ

Sáng 16/1, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các ý kiến đại biểu Quốc hội đều tán thành với tờ trình và báo cáo thẩm tra do các cơ quan trình, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền phân bổ nguồn vốn; quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đa số đại biểu Quốc hội thống nhất không nên áp dụng quy định quản lý tài sản công đối với các tài sản hình thành từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Bởi theo đại biểu, các tài sản này có giá trị không lớn, mang mục đích, ý nghĩa hỗ trợ cho người dân, hộ nghèo, vùng khó khăn.

Về việc phân cấp thẩm quyền cho cấp huyện, các ý kiến tán thành giao cho cấp tỉnh lựa chọn 1 huyện tiến hành làm thí điểm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Anh Đức